Uncategorized

Orman Nedir?

Orman nedir? Orman ne demek? Ormanın “yan yana gelmiş basit bir ağaç topluluğu” olmadığı, binlerce canlı ve cansız öğenin aralarında karşılıklı etki ve ilişkiler kurarak meydana getirdiği doğal bir sistemdir. Bir araya gelen tüm canlıların karşılıklı etkileri sonucu biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için çok önemlidir. Bu denge olmazsa ormanların sağlığı ve varlığını korumak imkânsız hala gelir. Orman ekosistemi, ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, toprak organizmaları gibi canlı varlıklarla hava, su, toprak, ışık gibi cansız varlıkların aralarında son derece sıkı ve karmaşık ilişkiler ve etkileşim ağı kurarak oluşturdukları bir doğal sistemdir.

Ormanda renk ahengi

Ormanın fotosentez ile oksijen üretimi, karbondioksit tüketimi, erozyon ve sel afetlerini engelleme, iklimi düzenleme, küresel ısınmayı önleme, yağışları artırma, rüzgar ve gürültü şiddetini azaltma, insanların dinlenmesini ve sağlığını kazanmasını sağlama, kirli havayı süzme vb. işlevsel ekonomik değerlerini görmezden gelen insanoğlu, yalnızca “Odun hammaddesinin 6000 den fazla kullanım alanı vardır.” şeklinde, ormanın değerini sadece odun hammaddesiyle özdeşleştirmiştir.

Eğer ormanların “fotosentez fabrikaları” 45 dakikalık grev yaparsa, canlıların çoğu ölür. Açıklamak gerekirse; bir hektarlık iğne yapraklı bir ormanın tepe çatısında 4 milyardan çok iğne yaprak bulunur. Bunların her biri atmosferden karbondioksit ve ışık alır, atmosfere oksijen verir. Böylece ormanlar, tüm karada yetişen bitkilerin bir yılda ürettiği oksijenin %0.6 sını üretir O nedenle her iğne yaprak bir fotosentez fabrikası sayılabilir. Bunlar özel bir grev,”Fizyolojik Grev” yaparlarsa oksijen üretimi durur. Bu, bir anlama yaşamın büyük bir çapta durması anlamına gelir. Ormanı meydana getiren ve yukarıda belirtilen bu öğelerin hepsinin, yaşam beraberliğinin sürdürülmesi için ayrı ayrı görevleri vardır. Ancak orman varlığı, uzun süre bu şekilde algılanamadığı için sadece odun hammaddesi üreten doğal bir kaynak olarak değerlendirilmiştir.

Orman

Dünya yüzeyinin %32’si ormanlarda kaplıdır. Dünyadaki orman arazisi yaklaşık olarak 4.126.000.000 hektar kadardır. Bu ormanların %66’sı bakir orman karakterindedir. Dünya ormanlarının 1.126.000.000 hektar kadar bir alanı iğneli, 2.488.000.000 hektar alanındaki bölge ise yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır.

Türkiye’de toplam orman alanının yaklaşık olarak değeri, 21.678.134 hektardır. Ülkede genel alana düşen orman alanı %27,6’dır. Ormanların %59’u (12,7 milyon hektar) saf orman, %41’i (%9 milyon hektar) karışık ormandır.

İnsanların yanlış davranış biçimleri, tarımsal faaliyetler, şehirleşme ve yangın gibi sebeplerle her yıl milyonlarca dönüm ormanlık alan yok olmaktadır.

Türkiye’de ormancılık işleriyle ilgili her konu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir